Măt hàng Dầu, mỡ có nguồn gốc từ thực vật đã qua sử dụng

Tiêu đề:Măt hàng Dầu, mỡ có nguồn gốc từ thực vật đã qua sử dụng
Hỏi:Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu nguyên liệu dầu, mỡ đã qua sử dụng có nguồn gốc từ thực vật để sản xuất nhiên liệu sinh học, xin quý Cơ quan cho Công ty chúng tôi biết có được nhập khẩu không. Nay Công ty chúng tôi xin ý kiến và mong nhận được sự hổ trợ của quý cơ quan.
Trả lời:       Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu dầu, mỡ đã qua sử dụng có nguồn gốc từ thực vật. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:       
Đối với mặt hàng dầu, mỡ có nguồn gốc từ thực vật đã qua sử dụng thì đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.       
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *