Mang usd khi đi định cư

Tiêu đề:Mang usd khi đi định cư
Hỏi:Khi gia đinh tôi đi xuất cảnh định cư nước ngoài, Thì mỗi người được mang theo bao nhiêu usd
Trả lời:Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/6/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD (năm nghìn Đôla Mỹ) phải khai báo Hải quan cửa khẩu.
Giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh theo ngoại tệ tiền mặt phải khai báo được quy định tại Điều 3 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/6/2011.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *