Mang theo máy chơi game ps4 lúc nhập cảnh

Tiêu đề:Mang theo máy chơi game ps4 lúc nhập cảnh
Hỏi:Cho hỏi mình mang 1 máy chơi game ps4 đã qua sử dụng về Việt Nam lúc qua hải quan có cần kê khai không ?
Trả lời:Ngày 04/7/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Ông/Bà thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu máy chơi game PS4 đã qua sử dụng về Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Quy định về miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo Điều 6 Nghị định 134/2016/NĐ-CP;
Đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế thì thực hiện chính sách nhập khẩu, chính sách thuế theo quy định như đối với hàng hóa nhập khẩu.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Ông/Bà biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *