Mã số xuất nhập khẩu

Tiêu đề:Mã số xuất nhập khẩu
Hỏi:Công ty tôi là một phòng khám, vốn 100% nước ngoài, chuyên khoa nội tổng quát, chuẩn đoán hình ảnh, điều trị ung thư và sản khoa. Xin cho tôi hỏi đơn vị tôi muốn nhập khẩu một số mặt hàng như: tóc giả, ngực giả, áo ngực để bán cho bệnh nhân điều trị ung thư. Vậy công ty tôi có được phép nhập khẩu trực tiếp không và có phải đăng ký mã số nhập khẩu để nhập khẩu các mặt hàng này không. Kính nhờ hải quan tư vấn cho đơn vị được biết. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Do người hỏi yêu cầu không nêu tên công ty, mã số thuế,… Vì mỗi loại hình doanh nghiệp có quyền xuất nhập khẩu khác nhau. Đề nghị người hỏi cung cấp đầy đủ thông tin về tên công ty, mã số thuế, loại hình doanh nghiệp,  để cơ quan hải quan có cơ sở  trả lời chính xác thông tin yêu cầu của người hỏi.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *