Mã phân loại khai trị giá

Tiêu đề:Mã phân loại khai trị giá
Hỏi:Dear Anh/chi Em bên Cty Ajinomoto VN.Địa chỉ: kcn Biên hòa 1, Đồng Nai Hiện tại bên em đang vướng mắc về việc khai tờ khai trị giá trên phần mềm vnaccs. Cty em có nhập khẩu những mặt hàng nguyên liệu sản xuất cùng tập đoàn. Trước đây khi đi tập huấn khai báo và tư vấn của các bên liên quan thì cty em khai mã phân loại khai trị giá 6 (Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch),nhưng hiện tại hải quan sau thông quan thông báo bên cty em khai như vậy là không đúng vì cùng tập đoàn nên phải khai 7 (Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch trong trường hợp có mối quan hệ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng tới trị giá giao dịch). Anh/Chi cho em hỏi nếu như vậy cty em có bị phạt tăng thuế và không chấp nhận Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch hay không.và cty em có thể được chỉnh sửa những tờ khai đã khai sau thông quan hay không. Mong phản hồi sớm từ phía anh/chi tổ tư vấn Cam on
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
–  Việc khai báo mã phân loại khai trị giá được quy định tại Phụ lục II Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Do đó, nếu doanh nghiệp và người bán cùng tập đoàn nhưng mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì doanh nghiệp khai báo vào mã phân loại khai trị giá số 7.
– Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch được quy định tại Điều 13 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.
Nếu Doanh nghiệp và người bán có mối quan hệ đặc biệt nhưng không khai báo thì Doanh nghiệp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch.
– Về vấn đề sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan: trong khi chờ Thông mới hướng dẫn Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *