Mã loại hình nhập khẩu

Tiêu đề:Mã loại hình nhập khẩu
Hỏi:Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài (Mỹ). Chúng tôi nhập thành phẩm của công ty mẹ về Việt Nam đóng chai, dán nhãn bán trên thị trường Việt Nam hoặc xuất khẩu. Cũng có trường hàng nhập về chúng tôi đóng chai không hết, sẽ xuất trả hoặc bán sang các nước thứ 3. Cho chúng tôi hỏi là mã loại hình nhập chúng tôi cần áp dụng là gì để có thể xin hoàn thuế nhập khẩu cho các lô xuất khẩu ở dạng đã sang chai hoặc hàng nhập dung không hết? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đối với mã loãi hình XNK được quy định cụ thể tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan.Các trường hợp hoàn thuế được quy định tại Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính áp dụng từ 01/04/2015.Các văn bản trên Quý Doanh nghiệp có thể download tại trang Wed: www.customs.gov.vn Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết. 
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *