Mã loại hình Nguyên liệu để sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá

Tiêu đề:Mã loại hình Nguyên liệu để sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá
Hỏi:Chúng tôi là Công ty TNHH Grobest Industrial (VN), MST: 3600456424 có trụ sở tại Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Hiên Hòa, Đồng Nai chuyên nhập khẩu Nguyên liệu để sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá. Từ trước đến nay, Công ty chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Chi cục HQ QLHĐT TP. HCM. Nay theo QĐ 15/2017/QĐ-TTg thì những mặt hàng như Bột cá, Bột gan mực, Khô dầu đậu tương phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu. Tuy nhiên, Chi cục HQ của khẩu cảng Sài Gòn KV1 yêu cầu chúng tôi khai mã loại hình là A11 (chứ không cho khai A12) theo Công văn số 2765/TCHQ-GSQL 01/04/2015). Như vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cục HQ TP. HCM cho chúng tôi biết là khai mã loại hình A11 cho những nguyên liệu nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu của QĐ 15/2017/QĐ-TTg là đúng hay không? Xin cám ơn.
Trả lời:Phúc đáp câu hỏi của Công ty TNHH Grobest Industrial (VN), Cục Hải quan TP.HCM có ý kiến như sau:
Căn cứ công văn số 1589/GSQL-GQ1 ngày 01/8/2017 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thực hiện quyết định số 15/2017/QĐ-TTg; trong đó có nội dung về mã loại hình nhập khẩu:
– Đối với mã loại hình A11 doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu nhập.
– Đối với mã loại hình A12 doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan khác Chi cục hải quan cửa khẩu.
– Đối với mã loại hình A41 hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam thì làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu hoặc ngoài cửa khẩu.
Cục Hải quan TP HCM đề nghị Quý công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *