Mã loại hình đối với hàng xá về đóng gói lại bán ra thị trường

Tiêu đề:Khai báo mã loại hình đối với hàng xá về đóng gói lại bán ra thị trường
Hỏi:Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện chúng tôi có dự định nhập khẩu lô hàng xá sau đó sẽ đóng gói và bán tại thị trường VN. Trường hợp này chúng tôi phải khai báo mã loại hình nào cho lô hàng này? A12 – Kinh doanh sản xuất hay A41 – Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài? tham khảo hướng dẫn loại hình A41: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất). Tại cty chúng tôi, đóng gói được xem là một công đoạn trong quy trình sản xuất. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ theo quy định của luật thì qui trình đóng gói lại có được xem là qui trình sản xuất hay ko? có văn bản/quy định nào qui định rõ về vấn đề này hay không? Rất mong sớm nhận được tư vấn từ quí cơ quan.
Trả lời:Tiêu đề:  Khai báo mã loại hình cho hàng xá về đóng gói bán ra thị trường

Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan về Bảng mã loại hình, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập hàng hóa kinh doanh loại hình A41 (cửa khẩu), nhập sản xuất A12 (ngoài cửa khẩu).
Nếu doanh nghiệp đóng gói bao bì từ hàng xá  nhập khẩu thì không được gọi là sản xuất.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *