Mã HS Hóa chất

Tiêu đề:Mã HS Hóa chất
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Hồ Chí Minh.
Công ty tôi muốn nhập hàng mẫu hóa chất sau : * sodium hydroxide solution ( 1 lít ) * Phenolphthalein Solution ( 1 lít )
Xin phép được hỏi :
1. Mã HS của 2 loại hóa chất trên, và có được phép nhập khẩu về việt nam không ( từ Nhật Bản )
2. Số lượng nhập khẩu tối đa là bao nhiêu nếu gửi bằng đường bưu điện ( Nippon Express )
Xin cảm ơn
Trả lời:1/ Về mã số HS hàng hóa:
Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt Sodium hydroxide solution (1 lít) và Phenolphathalein solution (1 lít).
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các nội dung quy định tại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, cụ thể là các nội dung tại chương 28: Hóa chất vô cơ, các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị và  chương 29: Hóa chất hữu cơ để áp mã số HS được phù hợp và chuẩn xác.
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
2/ Về việc có được phép nhập khẩu hay không:
Việc nhập khẩu hóa chất, đề nghị doanh nghiệp tra cứu Danh mục hóa chất được ban hành theo Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất để xác định hóa chất cần nhập khẩu theo danh mục tương ứng.
3/ Về số lượng nhập khẩu tối đa là bao nhiêu nếu gửi bằng đường bưu điện: Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bưu điện để được trả lời.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *