Mã Hs hàng nhập khẩu

Tiêu đề:Mã Hs hàng nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục hải quan thành phố hồ chí minh. Hiện tại doanh nghiệp chuẩn bị nhập hai mặt hàng từ Hàn Quốc để tiêu thụ trong nước như sau; – Cá bò khô tẩm gia vị ăn liền. – Mực khô tẩm gia vị ăn liền. Mã Hs hai mặt hàng này ? cty xin xác nhận mã HS trước khi nhập khẩu được không . xin cám ơn.
Trả lời:1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa:
Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng     “cá bò khô và mực khô tẩm gia vị ăn liền”.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo;
Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Chú giải chi tiết HS 2012.
Căn cứ nội dung Chương 16 “Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác”.
Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 chương 16:
“Chương này bao gồm các thực phẩm đã chế biến thu được bằng cách chế biến thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ (ví dụ: chân, da, tim, lưỡi, gan, lòng, dạ dày), tiết, cá (kể cả da của chúng), động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác. Chương này bao gồm các sản phẩm trên đã được chế biến và bảo quản bằng các quy trình khác với các quy trình đã nêu trong Chương 2 hoặc chương 3 hoặc nhóm 05.04, ví dụ, các sản phẩm đã được:
(2) Luộc, hấp, nướng, chiên, quay hoặc bằng các cách nấu chín khác, trừ cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác hun khói,có thể đã được làm chín trước hoặc trong khi hun khói (nhóm 03.05, 03.06, 03.07 hoặc 03.08), động vật giáp xác, còn mai, vỏ, đã nấu chín bằng cách hấp hoặc luộc trong nước (nhóm 03.06) và bột thô, bột mịn, viên, chế biến từ cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác đã chín (tương ứng thuộc các nhóm 03.05, 03.06, 03.07 hoặc 03.08)”.
1/ Đối với mặt hàng cá bò khô đã tẩm gia vị ăn liền:
Căn cứ nội dung nhóm 16.04 “Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm muối và các sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá”
                    – Cá nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ:
1604.19       – – Loại khác
1604.19.30  – – – Loại khác, đóng hộp kín khí  
1604.19.90  – – – Loại khác
1604.19.20  – Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác:
   – – Loại khác
1604.20.91  – – – Đóng hộp kín khí
1604.20.99  – – – Loại khác
2/ Đối với mặt hàng mực khô tẩm gia vị ăn liền:
Căn cứ nội dung nhóm 16.05 “Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản”.
Phân nhóm  – Động vật thân mềm:
1605.54.00  – – Mực nang và mực ống
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản nêu trên, tham khảo chú giải chi tiết HS năm 2012 để phân loại phù hợp với hàng hóa thực tế nhập khẩu.
3. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *