Mã HS Cho phụ gia

Tiêu đề:Mã HS Cho phụ gia
Hỏi:Kính gửi: Anh/ Chị chi cục Hải Quan, Bên em đang nhập lô hàng phụ gia cho nhiên liệu (xăng +dầu) và cho dầu nhớt bôi trơn. Đã đóng gói và nhập về để phân phối lại. Kính nhờ Anh/Chị tư vấn cho em:
– Mã số HS em khai là: 3811.21.10 có đúng không? nếu không đúng thì mã HS em cần khai tờ khai là mã nào?
– Có loại giấy tờ nào khác ngoài để đi nhận hàng ngoài giấy tờ thông thường như : tờ khai, giấy nộp thuế, hóa đơn,…
Kính mong các Anh / Chị tư vấn giúp em. Em chân thành cảm ơn! Kiều Viết Chung
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Hướng dẫn về mã số:
Theo Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản như sau:
Sáu quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Chú giải chi tiết HS 2012, tham khảo nội dung chú giải tại chương 27, 28, 29, 34 và chương 38.
Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Ngoài ra, Quý công ty có thể thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa được quy định tại Điều 23, Điều 24  Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Do thông tin của Quý doanh nghiệp cung cấp không đủ cơ sở để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh áp mã số chính xác cho mặt hàng “phụ gia cho nhiên liệu (xăng+dầu) và cho dầu nhớt bôi trơn”.
2. Hướng dẫn thủ tục, chính sách hàng hoá nhập khẩu:
Ngoài thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Quý Doanh nghiệp còn phải thực hiện các quy định sau đây:
Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất;
Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất;
Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 quy định về khai báo hoá chất.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết.Tran trong./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *