Mã HS cầu cho xe nâng di chuyển lên container

Tiêu đề:Mã HS cầu cho xe nâng di chuyển lên container
Hỏi:Kính gửi Chục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh Doanh nghiệp chúng tôi hiện nay có nhập mặt hàng cầu cho xe nâng di chuyển lên container có bánh lốp xe xuất xứ Trung Quốc, chất lượng mặt hàng làm bằng sắt. Vậy quý chi cục cho biết mã HS cho doanh nghiệp tham khảo để khai hải quan là mã HS nào. Mong quy chi cục trả lời sớm để doanh nghiệp tham khảo Cảm ơn quý chi cục
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Việc xác định HS của một mặt hàng dựa vào tính chất, thành phần cấu tạo của hàng hóa và thực tế hàng hóa nhập khẩu. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đưa ra câu trả lời mà chỉ hướng dẫn để doanh nghiệp tham khảo
cách tra cứu.
Trường hợp mặt hàng nhựa “ cầu cho xe nâng di chuyển lên container có bánh lốp” đề nghị bạn đọc tham khảo Chương 84, cứ vào thực tế tính chất, công dụng, cấu tạo hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể. Bạn có thể tìm nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn ./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *