Mã HS bánh răng của hộp số giảm tốc

Tiêu đề:Mã HS bánh răng của hộp số giảm tốc
Hỏi:Kính chào Quý Cục Em có câu hỏi mong Quý Cục giải đáp giúp Cho em hỏi mã HS của mặt hàng bánh răng của hộp số giảm tốc dùng cho xe ô tô và bánh răng của hộp số giảm tốc dùng cho công nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa:
Căn cứ Điều 26  Luật Hải quan  năm 2014  ngày  30/6/2014 quy định “ Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định : “ Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
Do doanh nghiệp không cung cấp đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở hướng dẫn phân loại, áp mã số chính xác cho mặt hàng ; “ nắp hộp giảm tốc dùng  cho xe ôtô và nắp hộp giảm tốc dùng trong công nghiệp, Bánh răng của hộp số giảm tốc dung cho oto và bánh răng của hộp giảm tốc dung trong công nghiệp”. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản quy định về phân loại , căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu để phân loại,áp mã số phù hợp.
Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ 6 quy tắc phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành  Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam;
Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Căn cứ nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Căn cứ Mục 2 chú giải Phần Phần XVI : “ Máy và các trang thiết bị cơ khí; Thiết bị điện; các bộ phận của chúng; Thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh truyền hình và âm thanh, và các bộ phận và phụ tùng của các thiết bị trên”,  theo “Chú giải 1 Chương 84, và chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:
(a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;
(b)  Các bộ phận khác nếu chỉ phù hợp để chỉ sử dụng hoặc sử dụng chủ yếu cho các loại máy cụ thể, hoặc cho các loại máy cùng nhóm( kể cả các máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo các nhóm của máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như  84.09,84.31.84.48,84.66,84.73,84.87,85.03,85.22,85.29  và 85.38. Tuy nhiên bộ phận  để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;
(c) Tất cả các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09,84.31.84.48,84.66,84.73,85.03,85.22,85.29  hoặc 85.38 hoặc,  nếu không thì phân loại  vào nhóm 84.87 hoặc 85.48”.
1.1 Đối với mặt hàng: “nắp hộp giảm tốc dùng cho xe ô tô” thuộc Nhóm 87.08: “Bộ phận và phụ kiên của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05”, phân nhóm 8708.40: “Hộp số và các bộ phận của chúng”.
1.2 Đối với mặt hàng: “nắp hộp giảm tốc dùng trong công nghiệp; Căn cứ nội dung Nhóm 84.83: “ Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khủy) và tay biên; thân ổ và gối đỡ trục dung ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa;hộp số và các cơ cấu điều tiết khác; kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli, ly hợp và khớp nối trục (kể cả khối nối vạn năng),tham khảo nội dung Chú giải chi tiết HS 2012 Nhóm 84.83  “ Các bộ phận – Nhóm này bao gồm các bộ phận hàng hóa được phân loại trong nhóm này “. Do đó Công ty có thể căn cứ phân nhóm 8483.90 để áp mã số phù hợp.
1.3 Đối với mặt hàng “Bánh răng của hộp số giảm tốc dùng cho ô tô và bánh răng của hộp giảm tốc dung trong công nghiệp”.
Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS2012:” Nhóm này bao gồm tất cả các loại bánh răng kể cả bánh xe có răng ở quanh gờ đơn giản, bánh răng nón, bánh răng côn, bánh răng răng xoắn, bánh vít, thanh răng và bánh răng, các bánh răng khác v.v… và dây chuyền của những bánh răng đó. Nhóm này cũng bao gồm bánh xích và các loại tương tự để dùng với xích truyền”.
Do đó Công ty có thể căn cứ Nhóm 84.83, phân nhóm 8483.40 để áp mã số  phù hợp.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *