Mã hiệu phương thức vận chuyển hàng từ nước ngoài vào KNQ

Tiêu đề:Mã hiệu phương thức vận chuyển hàng từ nước ngoài vào KNQ
Hỏi:Theo qui định tại điểm 1.6, phụ lục 2 thông tư 38. hàng nhập vào kho ngoại quan phải khai mã phương thức vận chuyển là 9. Tuy nhiên đối với hàng nguyên cont, nếu khai mã số 9 thì hệ thống vnaccs không chấp nhân. mà phải khai là mã 2 ( Đường biển container). DN có lô hàng lẽ nhập KNQ, lấy hàng tại CFS Đông Tây thì Hải Quan yêu cẩu DN phải khai mã số 9 như hướng dẫn tại phụ lục 2 .Thái Sơn hướng dẫn DN là khai mã 2 với hàng nguyên cont và mã 3 với hàng lẽ Vậy xin quí Hải Quan cho DN được biết, đối với hàng nhập từ nước ngoài đưa vào KNQ thì khai mã phương thức vận chuyển là số mấy đối với hàng nhập nguyên cont và hàng lẽ. Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Mã phương thức vận chuyển được thực hiện theo quy định tại điểm 1.6 Phụ lục II Thông tư  số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính;
– Trường hợp doanh nghiệp khai mã số 9 cho lô hàng nhập kho ngoại quan mà hệ thống VNACCS không chấp nhận thì đề nghị Quý Công ty liên hệ bộ phận hỗ trợ – Tổng cục Hải quan ( qua số đt 04.37824754,04.37824755 hoặc email : bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hướng dẫn.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *