Mã địa điểm lưu kho dự kiến chờ xuất khẩu

Tiêu đề:Mã địa điểm lưu kho dự kiến chờ xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM. Hiện nay công ty em đang khai hệ thống phần mềm Vnaccs. Doanh nghiệp em đang vướng mắc về mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu ( địa điểm lưu kho chờ dự kiến xuất khẩu của doanh nghiệp), doanh nghiệp em chưa đăng ký với mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu với Cục hải quan tỉnh, em vẫn đang xài mã tạm là 02CIOZZ, vậy cho em hỏi mã tạm này được sử dụng bao lâu ạ. Nếu em đăng ký mã tập kết thì em đăng ký ở Chi cục HQ CK SG KV1/Cát Lái được không ( cửa khẩu hàng xuất thường xuyên) thay vì phải đăng ký tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương ( Kho doanh nghiệp ở Bình Dương). Mong Cục Hải Quan TPHCM trả lời vướng mắc của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cảm ơn anh (chị).
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp vào link http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/bangmachuan.aspx để tra cứu Mã địa điểm lưu kho dự kiến chờ xuất khẩu
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *