Mã địa điểm lưu kho của sân bay Tân Sơn Nhất

Tiêu đề:Mã địa điểm lưu kho của sân bay Tân Sơn Nhất
Hỏi:Chào các Anh Chị, Qua tham khảo bảng mã lưu kho bãi trong hệ thống VNACCS/VCIS tôi còn chưa được rõ về mã địa điểm lưu kho dự kiến cho hàng xuất nhập khẩu bằng đường Hàng không vì tại Tp.Hồ Chí Minh có 02 địa điểm lưu kho dự kiến là kho TCS va SCSC cụ thể như sau : – 02ABAAB – SB QT TAN SON NHAT – 02ABA01 – CT DVHH TAN SON NHAT – 02ABW01 – DVHH TAN SON NHAT – 02ABW02 – CTY DVHH SAI GON 01 – 02ABW03 – CTY DVHH SAI GON 02 – 02ABOZZ – DIEM LUU HH XK 02AB – 02ABC01 – KHO THU GOM HANG LE
Xin Anh Chị vui lòng hướng dẫn để tôi không bị nhầm lẫn khi tham gia vào hệ thống khai VNACCS/VCIS nếu hàng công ty của chúng tôi xuất / nhập về :
1 – Kho TCS : Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất
2 – Kho SCSC : Công ty Cổ Phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn Rất mong nhận được phản hồi sớm của các Anh Chi.
Trân trọng cám ơn Nguyễn Quang Hiếu
Trả lời:Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:       
– Theo hướng dẫn tại công văn 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014 của Tổng cục Hải quan     
– Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 12/9/2014 tại danh mục bảng mã chuẩn trên website www.customs.gov.vn/chuyenmuc/VNACCS_VCIS/bangmachuan.aspx  do Tổng cục Hải quan công bố:
       1. Đối với hàng xuất khẩu:
– Nếu doanh nghiệp lưu giữ hàng hóa tại kho riêng của chính doanh nghiệp thì sử dụng mã kho của doanh nghiệp đã được Tổng cục Hải quan cấp để khai báo.
– Nếu hàng hóa của doanh nghiệp được lưu giữ tại kho thuê của doanh nghiệp khác hoặc ICD thì sử dụng mã kho của doanh  nghiệp cho thuê hoặc mã kho ICD để khai báo. Cụ thể:
+ Nếu tập kết hàng tại kho của Công ty TNHH DVHH Tân Sơn Nhất (kho TCS) thì khai bằng mã địa điểm lưu kho 02B1A02.
+ Nếu tập kết hàng tại kho của Công ty CP DVHH Sài Gòn (kho SCSC) thì khai bằng mã địa điểm lưu kho 02B4A02.
+ Nếu tập kết hàng tại kho thu gom hàng lẻ CFS của Công ty SCSC thì khai bằng mã địa điểm lưu kho 02B4C01.       2. Đối với hàng nhập khẩu:
Theo thông báo hàng đến, hàng hóa nhập khẩu được lưu giữ tại điểm lưu giữ hàng hóa nhập khẩu nào thì sử dụng mã địa điểm đó để khai báo. Cụ thể:
+ Nếu hàng hóa lưu giữ tại kho của Công ty TNHH DVHH Tân Sơn Nhất (kho TCS) thì khai bằng mã địa điểm lưu kho 02B1A01.
+ Nếu hàng hóa lưu giữ tại kho của Công ty CP DVHH Sài Gòn (kho SCSC) thì khai bằng mã địa điểm lưu kho 02B4A01.
3. Đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan:
+ Khai địa điểm lưu kho 02B1W01 đối với hàng hóa từ kho ngoại quan TCS nhập khẩu.
+ Khai địa điểm lưu kho 02B1W02 đối với hàng hóa từ kho ngoại quan TCS xuất khẩu.
+ Khai địa điểm lưu kho 02B1W03 đối với hàng hóa từ kho ngoại quan WE41 nhập khẩu.
+ Khai địa điểm lưu kho 02B1W04 đối với hàng hóa từ kho ngoại quan WE41 xuất khẩu.
+ Khai địa điểm lưu kho 02B4W01 đối với hàng hóa từ kho ngoại quan SCSC nhập khẩu.
+ Khai địa điểm lưu kho 02B4W02 đối với hàng hóa từ kho ngoại quan SCSC xuất khẩu.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *