Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến

Tiêu đề:Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến – hàng xuất khẩu của VNACCS
Hỏi:Em tên Thành là nhân viên Cty TNHH Hùng Dũng, địa chỉ 73 Trường Sơn-Nha Trang-Khánh Hòa. Em xin trình bày câu hỏi như sau: Em muốn mở “Tờ Khai Xuất khẩu” tại “Chi Cục HQCK Cảng Sài Gòn Khu Vực 1 – Cát Lái” thì em phải chọn “Địa Điểm Xếp Hàng” là Mã nào? và chọn “Mã Địa Điểm Lưu Kho Hàng Chờ Thông Quan Dự Kiến” là Mã nào? Hàng xuất khẩu của em là hàng thủy sản đóng Container lạnh và được tập kết tại Chi Cục HQCK Cảng Sài Gòn Khu Vực 1 – Cát Lái trước khi mở tờ Khai! Em xin trân trọng cảm ơn Quý Cơ Quan đã giúp đỡ!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp vào website Cục Hải quan TP.HCM tại mục “Thông tin cần biết” để xem Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *