Mã chương, tiểu mục khoản phạt chậm nộp

Tiêu đề:Mã chương, tiểu mục khoản phạt chậm nộp
Hỏi:Kính gửi Công chức cơ quan Hải Quan. Đơn vị tôi có khoản phạt chậm nộp tiền thuế Nhập khẩu sau khi Tham vấn giá. Xin cho tôi hỏi, khi nộp Giấy Nộp Tiền vào NSNN khoản tiền phạt này, thì phần Mã NDKT, Mã chương phải điền là gì. Doanh nghiệp phải tra những mục này ở đâu vậy ạ ? Rất mong nhận được sự hỗ trợ của cục Hải quan. Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Thủ tục về kê khai thu nộp tiền thuế,tiền chậm nộp thuế… đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 “Quy định thủ tục về kê khai bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh quá cảnh” .
– Mã NDKT, Mã chương  được qui định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 “V/v Ban hành hệ thống mục lục Ngân sách” của Bộ tài Chính, được sửa đổi bồ sung tại các văn bản sau: Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012; Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013: Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013; Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014; Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016.
– Trường hợp cụ thể của Doanh nghiệp: căn cứ mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước – Mẫu số C1-02/NS; bảng kê nộp thuế  – Mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư 184/2015/TT-BTC nêu trên thì doanh nghiệp không phải cung cấp các thông tin trên.  
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *