Loại hình xuất nhập khẩu

Tiêu đề:Loại hình xuất nhập khẩu
Hỏi:Công ty tôi có vốn 100% đầu tư nước ngoài, đang thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục hải quan quản lý hàng Đầu tư. Nhập khẩu theo loại hình NKD05, NDT08. Xuất khẩu theo loại hình XKD08, XGC08. Kính mong được a/c tư vấn mã loại xuất nhập khẩu tương ứng thực hiện trên VNACCS/VCIS. Chân thành cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị doanh nghiệp vào website Cục Hải quan TP.HCM để xem Mã loại hình như sau: vào link http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/home, tại mục Thông tin cần biết, click vào Mã Loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS.
Loại hình:VNACCS/VCIS và chữ ký số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *