Loại hình nhập khẩu cho cty nằm trong khu công nghiệp

Tiêu đề:Loại hình nhập khẩu cho cty nằm trong khu công nghiệp.
Hỏi:Em có câu hỏi muốn nhờ Phòng giám sát quản lý trả lời công ty là công ty sản xuất có trụ sở tại Bình Dương. Cty có nhập một lô hàng về Sân Bay TSN , hàng về kho SCSC. Bên em truyền tờ khai theo loại hình A12 nhưng hải quan sân bay bảo là bên em đã truyền sai, truyền đúng là A11. vậy cho em hỏi , sự việc này có đúng không ạ, vậy nếu khai A12 thì có phải theo loại hình chuyển cửa khẩu hay không? Nhờ phòng giám sát quản lý trả lời giúp bên em với ạ Em chân thành cám ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo đúng hướng dẫn tại CV 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 về mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS, ngoài ra trước khi khai báo Doanh nghiệp cập nhật bảng mã loại hình trên website của TCHQ để áp dụng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *