Loại hình nhập khẩu

Tiêu đề:Loại hình nhập khẩu
Hỏi:Chúng tôi là đơn vị sản xuất, chúng tôi có nhập khẩu chi tiết thiết bị, nay do bị lỗi từ bên bán (bên xuất khẩu) nên họ đã phải gửi chi tiết bảo hành hàng hóa, vậy chúng tôi phải khai hàng hóa bảo hành này vào loại hình nào? xin Quý chi cục cho biết.
Trả lời:     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu và bảo hành thiết bị. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:     
Câu hỏi của Doanh nghiệp còn một số thông tin chưa rõ ràng (Thiết bị ở đây là thiết bị gì? gửi chi tiết bảo hành hàng hóa là gửi cái gì?…) nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa có đủ cơ sở để trả lời Doanh nghiệp. Đề nghị Doanh nghiệp đặt câu hỏi lại hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Giám sát Quản lý về Hải quan – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh số 02 đường Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.     
Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *