Loại hình nhập khẩu

Tiêu đề:Loại hình nhập khẩu
Hỏi:Chúng tôi là: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT
Địa chỉ: lô 6-12, KCN Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp: 0302832526
Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bao bì (thùng carton và chai, nắp nút nhựa)
Ngày 01/07/2014 Công Ty chúng tôi đã đăng ký tờ khai hải quan bằng phần mềm VNACCS,tờ khai hải quan số 100052579060 (nhập giấy cuộn) và 100053989010 (nhập hạt nhựa nguyên sinh) tại Chi cục Hải quan Khu vực I (Cát Lái), Công Ty chúng tôi áp dụng loại hình nhập để sản xuất kinh doanh (nguyên liệu sản xuất).
Khi thông quan, chúng tôi được cán bộ thuộc đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu tại Cảng Cát Lái hướng dẫn áp dụng loại hình: nhập kinh doanh tiêu dùng.
Tuy nhiên, theo chúng tôi điều này không phù hợp với bản chất loại hình Công ty chúng tôi là sản xuất bao bì (thùng carton và chai, nắp nút nhựa), mà chúng tôi đã được áp dụng từ mười mấy năm nay.
Rất mong Cục Hải Quan TP.HCM xem xét và giải quyết cho chúng tôi được tiếp tục áp dụng phù hợp loại hình nhập khẩu cho những lô hàng hóa như trên.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại những văn bản sau :
– Về mã loại hình khai trên hệ thống VNACCS/VCIS được quy định tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 và hướng dẫn bổ sung tại công văn 4638/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục Hải quan.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *