Linh kiện , phụ kiện trang trí ôtô

Tiêu đề:Linh kiện , phụ kiện trang trí ôtô
Hỏi:Thưa Cục Hải Quan Công ty chúng tôi muốn hỏi là mức thuế nhập khẩu, và thuế GTGT mặt hàng linh kiện phụ kiện trang trí xe ôtô du lịch là bao nhiêu %, và có thể cho công ty chúng tôi hỏi là từng loại phụ kiện linh kiện đó mức thuế nhập khẩu giống nhau hay khác nhau, Và Cục hải quan có thể cho chúng tôi được biết bảng thuế suất thuế nhập khẩu của từng loại linh kiện phụ kiện được không Ví dụ như gương, đệm xe, … Cảm ơn Cục Hải Quan
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Để xác định chính sách thuế của mặt hàng nhập khẩu thì trước tiên doanh nghiệp phải xác định mã số hàng hóa. Việc áp mã, phân loại hàng hóa được quy định cụ thể tại các văn bản sau:
– Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/06/2014 quy định “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
– Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính  hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;
– Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
– Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
– Chú giải HS 2012.
Do doanh nghiệp mô tả các mặt hàng chung chung, thông tin của Qúy doanh nghiệp cung cấp không đủ cơ sở để Cục Hải quan TP.HCM xác định chính xác mã số HS đối với các mặt hàng là phụ kiện, linh kiện ô tô . Tuy nhiên, theo tham khảo nội dung Chú giải HS 2012, ví dụ nhóm 70.09 : “Gương thủy tinh, có hoặt không có khung, kể cả gương chiếu hậu” ; nhóm 87.08 : “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05”… Qúy Công ty có thể tham khảo các quy định nêu trên và căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu để áp mã số phù hợp, từ đó xác định được thuế suất. 
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục Hải quan và làm cơ sở khai báo Hải quan, Qúy Công ty có thể thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa như sau :
– Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số được quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;
– Hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *