Lệ phí hải quan có ảnh hưởng tới lô hàng khi mở tờ khai

Tiêu đề:Lệ phí hải quan có ảnh hưởng tới lô hàng khi mở tờ khai?
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan hải quan. Xin quý cơ quan cho chúng tôi hỏi lệ phí hải quan sẽ được nộp theo tháng, sẽ không nộp theo từng tờ khai nữa. Như vậy, có ảnh hưởng tới việc chậm nộp thuế của doanh nghiệp không? Vì cty chúng tôi mở tờ khai nhập từ tháng 10 đến nay lô hàng nào hệ thống Vnaccs cũng phân kiểm hóa 100%. Kính mong quý cơ quan hải quan giúp đỡ.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp được chọn hình thức nộp lệ phí thủ tục hải quan: theo tờ khai, theo tháng….
Nợ lệ phí hải quan không ảnh hưởng đền thời hạn nộp thuế của tờ khai.
Thời hạn nộp thuế của tờ khai được thực hiện theo qui định tại điều 20 “Thời hạn hạn nộp thuế” thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *