Lấy bản word thông tin doanh nghiệp đăng kí pass khai VNACCS

Tiêu đề:Lấy bản word thông tin doanh nghiệp đăng kí pass khai VNACCS
Hỏi:Doanh nghiệp đăng ký thông tin doanh nghiệp trên hệ thống hải quan HCM, nhưng muốn lấy bản đăng ký bằng file word loading về không hiển thị. Kính xin chỉ dùm, chân thành cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp đăng ký và làm theo đúng hướng dẫn http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/lay-tai-khoan-vnaccs, trường hợp doanh nghiệp không in được thì vẫn đến Trung tâm dữ liệu như hướng dẫn để được hỗ trợ. 
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *