Lập tờ khai Hải quan

Tiêu đề:Lập tờ khai Hải quan
Hỏi:Công ty chúng tôi có bán hàng cho Công ty TNHH DR BRIDAL (ASIA) thuộc KCX Tân Thuận Mặt hàng là: Giấy dán tường+ thảm trải sàn Hiện tai công ty đang thi công gần xong (thi công giấy dán tường và thảm trải sàn) Xin Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho chúng tôi hỏi 01 số việc như sau: 1/ Đúng ra khi đưa hàng vào thi công (Giấy dán tường+ thảm trải sàn) thì công ty chúng tôi phải lập tờ khai hải quan trước ( để hưởng thuế suất GTGT 0%) 2/Hiện tại Công ty chúng tôi đang thi công gần xong. Như vậy, công ty chúng tôi có lập tờ khai hải quan được không? Vì đây là lần đầu chúng tôi bán hàng vào khu phi thuế quan Kính mong Chi cục hải quan KCX Tân Thuận- Cục hải quan TP Hồ chí Minh giúp đỡ cho chúng tôi Xin chân thành cám ơn!
Trả lời:Về việc mở tờ khai khi bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh trả lời như sau : 
Căn cứ Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định :”Điều 35. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:
a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;
b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.” 
 Về thủ tục hải quan: Điều 86 thông tư 38/2015/TT-BTC quy định:”Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:
a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;
b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.
3. Hồ sơ hải quan
Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.
Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.
4. Thời hạn làm thủ tục hải quan
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.
5. Thủ tục hải quan
a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:
a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;
a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;
a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:
b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;
b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;
b.3) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.
c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu: Thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này;
d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu:
d.1) Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;
d.2) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá, nếu hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế hàng hoá;
d.3) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 20/TKXNTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ.”
 Căn cứ những quy định cụ thể dẫn trên  thì Công ty phải hoàn thành thủ tục thông quan trước khi giao hàng cho người nhập khẩu (Doanh nghiệp chế xuất), tuy nhiên Công ty đã không làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan và tự ý mang hàng hóa vào thi công  sai quy định thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.Để giải quyết vướng mắc, đề nghi Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi thực hiện việc quản lý doanh nghiệp chế xuất , giải trình và đề xuất hướng giải quyết.Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Công ty gửi thông tin qua Website của Cục hải quan Tp hồ Chí Minh để được hỗ trợ . Trân trọng,  
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *