Lập tờ khai Hải quan hàng xuất cho doanh nghiệp chế xuất

Tiêu đề:Lập tờ khai Hải quan
Hỏi:Kính chào Quý cơ quan! Công ty TNHH Yakult Việt Nam (Khu công nghiệp Viêt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương) là công ty sản xuất sữa uống lên men. Sắp tới, công ty chúng tôi dự định xuất bán sản phẩm sữa uống lên men do công ty sản xuất cho một khách hàng là doanh nghiệp chế xuất nằm trong Khu chế xuất Linh trung 2.
Theo như chúng tôi được biết thì bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được xem là xuất khẩu và phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không cần lập tờ khai hải quan như sau: “Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan: -….. – Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay)”
Kính đề nghị Quý cơ quan cho chúng tôi ý kiến về việc sản phẩm sữa uống lên men của công ty chúng tôi khi xuất bán cho doanh nghiệp khu chế xuất có thuộc đối tượng không cần lập tờ khai hải quan theo như quy định trên hay không.
Kính mong Cục Hải quan TP.HCM giải đáp, chúng tôi xin thành thật cảm ơn. Trân trọng kính chào!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
– Căn cứ điểm e khoản 5 Điều 24 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *