Ký hợp đồng với đối tác trong nước trong loại hình sản xuất xuất khẩu

Tiêu đề:Ký hợp đồng với đối tác trong nước trong loại hình sản xuất xuất khẩu
Hỏi:Kính thưa quý chi cục, công ty chúng tôi có ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác trong nước bán thành phẩm may mặc. trong khi đối tác trong nước chỉ định công ty chúng tôi giao hàng cho bên thứ 3 ở nước ngoài không tiêu thụ trong nước. nguồn nguyên phụ liệu cấu thành sản phẩm công ty chúng tôi tự cung ứng. Như vậy công ty chúng tôi có thể nhập khẩu nguyên phụ liệu theo loại hình sản xuất xuất khẩu được không? rất mong sự hồi đáp của quý cơ quan. chân trọng kính chào!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Quý công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *