Kinh doanh Tạm Nhập Tái Xuất CPN

Tiêu đề:Kinh doanh Tạm Nhập Tái Xuất CPN
Hỏi:Kính chào Quý cơ quan Hải Quan!
Qua tham khảo thông tư 39/2018/TT-BTC chúng tôi thấy các hình thức tạm nhập tái xuất đã được phép thực hiện tại HQ Chuyển Phát Nhanh HCM.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thấy có hướng dẫn cho loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa về kho HQ Chuyển Phát Nhanh HCM. Chúng tôi muốn hỏi cty chúng tôi có thể áp dụng theo hướng dẫn công văn 499/HQHCM-GSQL (hàng về lưu tại kho HQ CPN và mở tờ khai tại HQ Sân Bay Tân Sơn Nhất, nếu có kiểm hóa thì HQ CPN sẽ kiểm hóa hộ) hay là chúng tôi không được phép cho hàng hóa về kho HQ CPN nếu muốn làm hình thức Kinh doanh tạm nhập tái xuất.
Kính mong quý cơ quan phản hồi cụ thể được hay không giúp!
Chân thành cám ơn!
Trả lời:Phúc đáp câu hỏi trực tuyến của Công ty TNHH V Xanh về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, Phòng Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
– Căn cứ Điều 14 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
– Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính :
“1. Thủ tục hải quan tạm nhập
a) Địa điểm làm thủ tục hải quan:
Thủ tục hải quan tạm nhập hàng hoá được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa tạm nhập;”
– Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính :
“2. Thủ tục hải quan tái xuất
a) Địa điểm làm thủ tục tái xuất:
Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất. Riêng hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định của Chính phủ thì phải làm thủ tục hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập;”
Căn cứ các quy định nêu trên, địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất là Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất.
Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh không phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu vì vậy hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất không được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Công ty TNHH V Xanh có thể liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (số 51 đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM) để được hướng dẫn cụ thể và giải quyết đúng thẩm quyền.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *