Kinh doanh chuyển khẩu

Tiêu đề:Kinh doanh chuyển khẩu
Hỏi:Kính gởi Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh Công ty chúng tôi có kế hoạch hoạt động kinh doanh như sau: Doanh nghiệp chúng tôi mua hàng hóa từ nhà cung cấp tại nước A, sau đó bán trực tiếp cho khách hàng ở nước B Khách hàng tại nước B, chỉ định giao hàng cho nhà máy gia công của họ là Nhà máy C, đặt tại Việt Nam. Nhà cung cấp tại nước A sẽ chuyển hàng trực tiếp từ nước A đến Nhà máy gia công C, tại Việt Nam. Nhà máy gia công tại VN làm tờ khai nhập khẩu hàng hóa trực tiếp từ nhà cung cấp của chúng tôi từ nước A. Như vậy Doanh nghiệp chúng tôi phải làm thủ tục Hải Quan gì không? và Hình thức kinh doanh như vậy có phải là hoạt động kinh doanh chuyển khẩu không? Chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1.Trường hợp 1:
Công ty mua hàng ở nước A sau đó bán cho khách hàng ở nước B thì thực hiện theo loại hình kinh doanh chuyển khẩu.
Thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 89 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu;
2. Trường hợp 2:
Nếu nhà máy C ký hợp đồng gia công với khách hàng ở nước B thì thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình nhận gia công từ nước ngoài.
Thủ tục hải quan quy định tại mục 1 chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *