Kiểm tra thực tế máy móc chuyển mục đích sử dụng

Tiêu đề:Kiểm tra thực tế máy móc chuyển mục đích sử dụng
Hỏi:Kính chào quý Cục Hải quan Tp.HCM Hiện nay công ty chúng tôi đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng cho lô hàng máy móc tạm nhập tái xuất có thời hạn đã nhập từ ngày 10/06/2005 tại Chi Cục hải quan CSG-KV3/Vict Lô hàng gồm: 2 Máy ép sản phẩm cao su, Trọng lượng: 19.260 Kgs. Tờ khai nhập ban đầu đã được hải quan kiểm tra thực tế và ghi kết quả kiểm hóa vào mặt sau của tờ khai, mẫu HQ/2002/NK Công ty xin hỏi như sau:
1. Với loại hình chuyển mục đích sử dụng như nêu trên hải quan KV3 có phải kiểm tra thực tế hàng hóa hay không ?
2. Nếu có thì địa điểm kiểm tra ở đâu ?
Mong sớm nhận được phúc đáp từ quý cục hải quan Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
             Do nội dung vướng mắc liên quan đến lô hàng của Công ty nhập khẩu và làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 nên Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ  kèm công văn nêu trên về Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo để Cục báo cáo Tổng cục Hải quan.
  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *