Kiểm tra chất lượng hàng hoá

Tiêu đề:Kiểm tra chất lượng hàng hoá
Hỏi:Xin được hỏi quý cơ quan: mặt hàng cửa sổ khung nhôm có thuộc diện kiểm tra chất lượng hàng hoá không? Tôi có hỏi TT3 thì được trả lời ” tuỳ thuộc vào yêu cầu từ phía HQ”, nếu yêu cầu kiểm mới kiểm. Còn theo TT11 của bộ xây có quy định kính xây dựng thì quản lý nhà nước. Nhưng không biết đó là kính trần chưa định hình như là cửa số -> nên quý HQ giải đáp giúp doanh nghiệp Xin cảm ơn quý cơ quan!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Mặt hàng thành phẩm cửa sổ nhôm không nằm trong danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng của các bộ chuyên ngành.
Mặt hàng kính xây dựng chịu sự điều chỉnh của Thông tư 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn và Thông tư 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Theo đó, mục 10, Bảng Danh mục sảm phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn – Điều 3, Thông tư 11/2009/TT-BXD có quy định kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng “các chế phẩm sử dụng kính”.
Như vậy, trong trường hợp cửa sổ khung nhôm có dử dụng kính sẽ phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng khi xuất khẩu, nhập khẩu.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện đúng quy định.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *