Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi thông quan

Tiêu đề:Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi thông quan.
Hỏi:Vừa qua công ty chúng tôi có nhập lô hàng phao bè cứu sinh thì bị Hải quan yêu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT. Trong thông tư có yêu cầu các phao nổi (liệt kê trong phụ lục) phải được kiểm tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng. Cũng theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam(ĐKVN) thì tất cả các trang thiết bị an toàn cứu sinh cứu hỏa phải được ĐKVN kiểm tra xác nhận mới được lắp đặt và sử dụng trên tàu… Các trang thiết bị chúng tôi nhập khẩu thuộc danh mục các trang thiết bị giám sát chất lượng bởi ĐKVN. Vậy công ty tôi có phải đưa hàng hóa đi kiểm tra chất lượng trước khi thông quan hay không? và cơ quan nào sẽ kiểm định chất lượng loại hàng hóa này ? Cũng xin nêu thêm rằng ĐKVN quy định chỉ có các Trạm bảo dưỡng được ĐK ủy quyền, phê duyệt mới được kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị này.
Trả lời:         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc kiểm tra chất lượng lô hàng Phao bè cứu sinh. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Mặt hàng Thiết bị phao nổi thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011. Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT nói trên.
          Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *