Kiểm Tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Tiêu đề:Kiểm Tra thực phẩm nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan, hiện doanh nghiệp chúng tôi có nhập mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mã HS 21069070 theo hình thức phi mậu dịch để phục vụ cho việc xin cấp giấy công bố. Theo quyết định 3471/QĐ-BYT ngày 17/08/2017 hàng của chúng tôi nằm trong danh sách không phải kiểm tra VSATTP đúng không?
Kính mong Cục Hải Quan trả lời cho chúng tôi được rõ?
Trả lời:Căn cứ Điều 14 Nghị định số 38/2012/ND-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014: Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu và thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.
Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ Y tế: Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
Mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *