Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Tiêu đề:Thiếu văn bản hướng dẫn cho trường hợp kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc động vật, nguồn gốc phụ gia thực phẩm
Hỏi:Hiện nay thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT (ngày 08/04/2010) hướng dẫn VIỆC KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT NHẬP KHẨU vẫn còn hiệu lực áp dụng. Trong đó điều 14 của thông tư có hướng dẫn Nội dung, trình tự và thủ tục kiểm tra. Tuy nhiên, điều 14 lại dẫn chiếu đến 02 văn bản: Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, 02 văn bản này đã hết hiệu lực áp dụng. Vì vậy, chúng tôi đang thắc mắc không biết áp dụng như thế nào. Kính mong quý cơ quan hướng dẫn. Ngoài ra, ngày 25/04/2012 Chính Phủ có ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP để QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy Thông tư hưởng dẫn thi hành của Bộ Y Tế cho nghị định này. Riêng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn thì chỉ hướng dẫn cho trường hợp kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật (Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2015), còn đối với trường hợp kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật thì không có hướng dẫn (vẫn đang áp dụng Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010). Chúng tôi rất mong nhận được hướng dẫn từ các cơ quan nhà nước để có thể thực hiện một cách đúng đắn và đúng quy định pháp luật Kính chào
Trả lời:Cục Hải quan Tp.HCM trả lời như sau:
– Hiện nay Thông tư  25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn : Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu vẫn còn hiện lực và chưa có thông tư thay thế. Do đó  việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu  vẫn thực hiện theo Thông tư nêu trên. Nếu có vướng mắc về việc thực hiện Thông tư  25/2010/TT-BNNPTNT, đề nghị quý công ty liên hệ trực tiếp tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn, giải quyết.
– Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012: Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bô Y tế đã ban hành:
1/ Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012: Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
2/ Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012: Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.
3/ Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014: Quy định về quản lý thực phẩm chức năng;
4/Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014: Hướng dẫn việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
5/ Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2015: V/v thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *