Kiểm tra an toàn thực phẩm cho thiết bị lọc nước và lõi lọc nước

Tiêu đề:Kiểm tra an toàn thực phẩm cho thiết bị lọc nước và lõi lọc nước
Hỏi:Kính gửi cục hải quan TP HCM Sắp tới , Công ty chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng là thiết bị lọc nước và lõi lọc nước ( phụ tùng của thiết bị lọc nước ) dùng trong gia đình , ( công dụng : loại lọc nước sinh hoạt không uống trực tiếp và loại có thể uống trực tiếp ). Xin cục hải quan Tp HCM vui lòng hướng dẫn công ty chúng tôi là mặt hàng như đã nêu trên có phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hay không ?
1. nếu có thì căn cứ theo điều khoản, qui đình , thông tư nào ?
2. Thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở cơ quan nào ? Chúng tôi đã có liên hệ qua điện thoại với viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.
Xin chân thành cám ơn và rất mong nhận được hướng dẫn từ Cục hải quan TP HCM !
Trả lời:Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014:  Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Căn cứ Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ban hành kém theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 và căn cứ Quyết định 3648/QĐ-BCT ngày 08/9/2016 về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương thì mặt hàng thiết bị lọc nước và lõi lọc nước (phụ tùng của thiết bị lọc nước) dùng trong gia đình có mã số HS thuộc chương 84 không bắt buộc phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *