Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Tiêu đề:Kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM!
Công ty tôi đang định nhập về Nguyên liệu thực phẩm: Bột trái cây từ Italy, nhưng sản phẩm này thuộc Danh mục phải kiểm dịch thực vật (Mã HS code: 11063000).
Vậy nếu công ty bên Ilaty cung cấp Giấy kiểm dịch thực vật thì Hải quan có chấp nhận cho nhập không ạ?
Vì tôi tra trên Cục bảo vệ thực vật về Hợp tác song phương Kiểm dịch thực vật thì Việt Nam và Italy không có ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, có Hợp tác đa phương giữa FAO (có thành viên là Italy) và Việt Nam. Tại vì đợt trước công ty tôi cũng nhập về Bột lòng trắng trứng từ Italy, nhưng Hải quan không cho nhập vì sản phẩm này thuộc Danh mục kiểm dịch động vật. Mà Việt Nam và Italy không có Hợp tác song phương về việc này nên dù Italy có giấy kiểm dịch động vật thì cũng không chấp nhận. Do đó, công ty của tôi bây giờ rất hoang mang.
Mong được Cục Hải Quan TPHCM tư vấn ạ! Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Căn cứ Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNN ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu với Mục 11- Bảng mã số HS đối với danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam và Mục 12 – Bảng mã số HS đối với danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
– Về hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu vừa phải kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm được thực hiện theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNN ngày 30/10/2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNN ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để Doanh nghiệp làm hồ sơ thủ tục.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi Công ty được biết./.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *