Kiểm dịch nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu

Tiêu đề:Kiểm dịch nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu
Hỏi:Kính gởi ban tư vấn Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh Công ty nhập nguyên liệu(Cá bò cắt đầu đông lạnh) để sản xuất (cá bò khô tẩm gia vị), công ty mở tờ khai Hải Quan và đăng ký kiểm dịch, khi hàng về đến cảng cơ quan thú y tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, sau đó cơ quan thú y cấp giấy vận chuyển để mang hàng về kho bảo quản. Do đặt thù container lạnh thời giang lưu kho, tiền điện rất nhiều vì vậy công ty chúng tôi được tạm giải toả mang hàng về nơi bảo quản được không ?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Do doanh nghiệp không nói rõ về mặt hàng cửa sổ nhôm gồm những vật liệu gì khác ngoài nhôm và là hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu.
– Đối với trường hợp mặt hàng hoàn toàn là nguyên liệu nhôm khi nhập khẩu không chịu sự điều chỉnh về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa khi nhập khẩu.
Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan kiểm dịch để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *