Không sử dụng hóa đơn xuất khẩu

Tiêu đề:Không sử dụng hóa đơn xuất khẩu
Hỏi:Theo nghị định Số: 04/2014/NĐ-CP , thì hóa đơn xuất khẩu không còn giá trị sử dụng kể cả khi xuất hàng ra nước ngoài mà thay vào đó phải xuất hóa đơn GTGT, doanh nghiệp phải hủy hết trong tháng 03-2014, nhưng Cơ quan Hải quan thì chỉ sử dụng hóa đơn xuất khẩu . Như vậy doanh nghiệp phải sử dụng loại hóa đơn nào cho hàng xuất khẩu ra nước ngoài , nếu sử dụng hóa đơn xuất khẩu thì Cơ Quan Thuế không chấp nhận , nếu sử dụng hóa đơn GTGT thì Hải Quan không chấp nhận . Xin Cục Hải Quan cho ý kiến để doanh nghiệp có hướng giải quyết sớm về vấn đề này . Chân thành cảm ơn . trân trọng kính chào !
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan:
“Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, gồm các chứng từ sau:
a) Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính;
b) Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu xuất khẩu ủy thác) đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế, hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu: 01 bản chụp;
c) Hóa đơn xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu: 01 bản chụp;
d) Bảng kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: 01 bản chụp;
đ) Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, người khai hải quan nộp thêm, xuất trình các chứng từ sau…”.
– Về vấn đề vướng mắc của Doanh nghiệp nêu, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo quy định trên và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế TP.HCM để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *