Không nộp được lệ phí hải quan qua ngân hàng

Tiêu đề:Không nộp được lệ phí hải quan qua ngân hàng
Hỏi:Kính chào Quý cơ quan. Tôi xin nhờ Quý cơ quan hỗ trợ công ty tôi trường hợp sau
– Hiện tại , khi tra cứu hệ thống nợ thuế trên website hải quan; công ty tôi còn nợ tiền lệ phí hải quan của 4 tờ khai. Vào ngày 21/09/2015, công ty tôi có ra ngân hàng Eximbank làm thủ tục chuyển khoản nộp lệ phí. Nhưng ngân hàng chỉ có thể tiến hành hạch toán cho 02 tờ khai, còn 02 tờ khai thì không tìm thấy trên hệ thống nợ thuế của ngân hàng.
– Tôi có liên hệ đến 2 chi cục hải quan là Chi cục HQ CK Tân Cảng, và Chi cục Hải quan Cảng SGKV Cát lái ( nơi mở tờ khai), nhưng đều không liên hệ được.
– Tôi muốn nhờ Quy cơ quan hỗ trợ:
+02 tờ khai chưa được cấp nhật trên hệ thống là: 300039738260 ngày 24/06/2014 và 71992 ngày 13/05/2014, nhờ Quý cơ quan kiểm tra giúp tôi 02 tờ khai trên đang bị lỗi như thế nào? và chúng tôi phải thực hiện những thủ tục nào để có thề hoàn tất việc nộp lệ phí cho 2 tờ khai trên.
+ nếu lệ phí hải quan nộp chậm thì có bị tính phạt hay không?
– Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Nội dung trình của Doanh nghiệp chưa rõ ràng. Để được hỗ trợ Doanh nghiệp có thể gọi theo các số điện thoại:
– Đội quản lý thuế Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1: 38.212.962
– Đội quản lý thuế Chi cục Hải quan Tân Cảng 38.996.836
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *