Không được xóa nợ thuế vì ghi đầy đủ số tờ khai gồm 12 chữ số

Tiêu đề:Không được xóa nợ thuế vì ghi đầy đủ số tờ khai gồm 12 chữ số
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan Hải quan. Công ty Songwol Vina đang bị treo nợ thuế quá hạn của tờ khai NK số 100475411520, ngày 14.07.2015. Sau khi chúng tôi kiểm tra với chi cục mở tờ khai-CCHQ Quản lý hàng Đầu tư thì chi cục xác nhận rằng chi cục đã nhận được đủ số tiền nhưng thông tin là của tờ khai NK số 100475411520 (Chi cục báo số Tờ khai trên hệ thống chỉ có 11 chử số là 10047541152). Vì vậy, công ty chúng tôi đã nộp thuế sai số tờ khai (dư số 0 cuối cùng) và nhất định không chịu xóa nợ thuế cho công ty. Trong trường hợp này Quý cơ quan cho chúng tôi hỏi công ty chúng tôi phải làm như thế nào (chúng tôi xét thấy chúng tôi đã ghi thông tin hoàn toàn chính xác về số tờ khai gồm 12 chữ số)
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Về độ dài của số TKHQ: đúng như Công ty phản ánh, hiện nay hệ thống VNACCS/VCIS cấp số TKHQ là gồm 12 số. Trong khi đó hệ thống quản lý thuế tập trung chỉ cho phép nhập 11 chữ số. Tuy nhiên khi Công ty nộp tiền có ghi số TKHQ 12 số thì vẫn được chấp nhận bình thường. Trong trường hợp này cơ quan Hải quan sẽ nhập máy để thanh khoản nợ cho Công ty.
– Cụ thể trường hợp TKHQ như Quý Công ty nêu, Chi cục đã tiến hành nhập máy xoá nợ vào ngày 03/8/2015.
– Trường hợp trong quá trình giao dịch với các bộ phận nghiệp vụ của Chi cục, nếu Quý Công ty phát hiện các trường hợp công chức HQ giải quyết công việc chưa thoả đáng/tắc trách/vòi vĩnh/sách nhiễu…thì đề nghị Quý Công ty phản ánh ngay với lãnh đạo Chi cục hoặc thông qua số điện thoại công khai trên đường dây nóng để Chi cục kịp thời xử lý.
Xin trân trọng cảm ơn.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *