Khối lượng cân nặng chêch lệch tại sân Bay (không phải hàng dệt may)

Tiêu đề:Về khối lượng cân nặng chêch lệch tại sân Bay (loại hàng không phải dệt may)
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Phòng giám Sát quản lý. Lời đầu tiên cho phép công ty chúng tôi gửi lời chào trân trọng tới quý Hải Quan. Công ty chúng tôi muốn hỏi như sau: Căn cứ vào khoản 7, điều 52a, thông tư 39/2018/TT-BTC, ngày 20/04/2018. Căn cứ vào mục 5, công văn 6121/TCHQ-GSQL, ngày 18/10/2018. Như công văn nêu trên trả lời cho Tập đoàn Dệt May, vậy ngoài hàng may mặc ra những loại mặt hàng khác (ngoài may mặc) có được xem xét chấp nhận sự lệch ký tại sân bay hay không? Chân thành cám ơn quý cơ quan.
Trả lời:Phúc đáp câu hỏi trực tuyến của Công ty Altus Logistics Việt Nam về việc khối lượng cân nặng chênh lệch tại sân bay (loại hàng không phải dệt may), Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP.HCM có ý kiến như sau:
– Căn cứ Điểm 5 công văn số 6121/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC:
“Theo quy định tại khoản 7 Điều 52a Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC, hàng hóa đủ điều kiện qua khu khu vực giám sát sẽ được đưa vào kho hàng không. Trường hợp có chênh lệch về trọng lượng, doanh nghiệp kinh doanh kho hàng cập nhật thông tin trọng lượng thực tế vào hệ thống và gửi đến cho cơ quan hải quan, hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu theo quy định, trừ trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan hải quan dừng hàng qua khi vực giám sát theo quy định. Người khai hải quan không phải khai bổ sung với cơ quan hải quan đối với trường hợp chênh lệch trọng lượng nhưng không ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa xuất khẩu, chính sách thuế và chính sách mặt hàng.”
– Hiện nay, Cục Hải quan TP.HCM đang triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho hàng không nhưng chưa kết nối hệ thống chính thức. Vì vậy, người khai hải quan phải khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với các trường hợp chênh lệch trọng lượng giữa khai báo và thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.
Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Công ty Altus Logistics Việt Nam biết và thực hiện.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *