Khoản 3 điều 76 thông tư 38 /2015/TT-BTC

Tiêu đề:Khoản 3 điều 76 thông tư 38 /2015/TT-BTC
Hỏi:Kính gửi cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi nằm trong KCX Tân Thuận và có nhận gia công của 1 doanh nghiệp chế xuất thuộc KCN VISIP ( Bình Dương ). Theo khoản 3 điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì 2 DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận nguyên liệu, vật tư phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công. Vậy chúng tôi xin hỏi điều 3 của thông tư này đã áp dụng chưa ?. Nếu đã áp dụng thì thủ tục hàng hóa qua khu vực giám sát ( ra vào cổng KCX ) cần trình những giấy tờ gì ? Vậy chúng tôi sẽ căn cứ chứng từ gì để báo cáo năm ? ( trước đây báo cáo thanh khoản theo tờ khai xuất nhập khẩu ). Chúng tôi xin trân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã có hiệu lực từ 01/4/2015.Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.Cục Hải quan TP.HCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *