Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Tiêu đề:Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hỏi:Kính Gửi: Cục Hải Quan TP.HCM/ Cục Thuế TP.HCM
Em bên công ty Song Nguyễn Lâm, xin hỏi 1 vấn đề như sau: Ngày 03/05/2017 bên em mở TKHQ số: 10138509265 nhập 15.000kg nguyên liệu thực phẩm Maltodextrin DE10-15, trị giá hàng hóa: 8550 USD, mã hs code: 17029019, thuế suất NK 0%, thuế suất GTGT hàng NK 10% (số tiền: 19.399.950đ). Ngày 03/05/2017 công ty em đã nộp thuế GTGT hàng NK ( GNT: 065/2017)
Sau khi kiểm tra lại tại biểu thuế XNK 2017 thì mã hs code: 17029019, thuế suất NK 0%, thuế suất GTGT hàng NK 5%. Căn cứ theo công văn trả lời từ Cục Thuế TP.HCM hỏi ngày 04/05/2017 về việc hướng dẫn xử lý tình trạng thuế GTGT hàng NK nộp thừa. Công ty em đã xử lý như sau:
Về phía hải quan: Ngày 09/05/2017 đã khai tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận) số: 73005471200 điều chỉnh thuế suất GTGT hàng NK từ 10% xuống 5% (không làm thủ tục hoàn thuế).
Về phía thuế địa phương: Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT hàng NK ( thuế suất 10%) của tờ khai trên với số tiền: 19.399.950đ tại Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2017
Hiện nay, công ty em đang trong quá trình giải trình số liệu với chi cục thuế địa phương để quyết toán thuế năm 2018. Nên chi cục thuế địa phương có yêu cầu cung cấp tình trạng thuế với Hải quan của TKHQ trên.
Vậy, kính mong Cục Thuế Hải Quan TP.HCM/ Cục thuế TP.HCM xem giúp Công ty em đã làm đúng và đủ thủ tục hải quan cho tờ khai nêu trên chưa? Nếu chưa nhờ hướng dẫn giúp, để bên em có thể dựa vào để làm đúng thủ tục cho các tờ khai liên quan và sắp tới.
Trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Tra cứu chi tiết hồ sơ xuất nhập khẩu từ hệ thống của cơ quan hải quan, tờ khai số 10138509265/A11 ngày 03/7/2017 thể hiện tờ khai phát sinh khoản nộp thừa thuế GTGT phải nộp là 9.699.975đ (Doanh nghiệp chưa hoàn.)
Thông tư số 38/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” qui định:
– Qui định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại  Điều 131 thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý nộp thừa.
– Qui định về việc kê khai với cơ quan thuế về khoản thuế GTGT được cơ quan hải quan hòan trả tại khoản 4 Điều 132 như sau: “ Đối với tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định tại khoản 2 Điều này, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp về số tiền thuế giá trị gia tăng đã được cơ quan hải quan hoàn theo quy định của pháp luật.”
Trường hợp cụ thể nêu trên của doanh nghiệp:
Giải trình với cơ quan Thuế: đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế để biết yêu cầu, trường hợp cần xác nhận từ cơ quan hải quan nội dung liên quan thì có văn bản gửi cơ quan Hải quan để được xem xét giải quyết.
Trong quá trình thực hiện thủ tục hải  quan đề nghị Doanh nghiệp kê khai chính xác số tiền thuế phải nộp.
Các trường hợp nhầm lẫn trong kê khai , phát sinh tiền thuế nộp thừa tại cơ quan hải quan  đề nghị doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế nộp thừa tại cơ quan hải quan, không kê khai khấu trừ tại cơ quan thuế./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *