Khai tiêu chí “người xuất khẩu” trên TKHQ

Tiêu đề:Khai tiêu chí “người xuất khẩu” trên TKHQ
Hỏi:K/g Quý Cục HQ HCM, Theo tiêu chí khai “người xuất khẩu” trong PL 2 của TT38 hướng dẫn “Nhập tên người xuất khẩu (người bán) theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu (kể cả trường hợp mua bán qua bên thứ ba)”. Như vậy trường hợp DN nhập khẩu (VN) ký hợp đồng với Seller là cty A (Trung quốc), trong đó có chỉ định Shipper/Exporter là cty B thì DN khai tại tiêu chí “người XK” trên TKHQ là cty B có phù hợp không ? B/L cũng thể hiện Shipper là cty B. Thực tế có rất nhiều DN khai như vậy Xin cảm ơn !
Trả lời:Phúc đáp về vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Về  tiêu chí người xuất khẩu trên tờ khai hải quan:
Đối chiếu nội dung hướng dẫn tại mục 1.20 Khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, Công ty nhập tên người xuất khẩu (người bán) theo hợp đồng mua bán hàng hoá nhập khẩu (kể cả trường hợp mua bán qua bên thứ ba).
Như vậy, người xuất khẩu trên tờ khai hải quan nhập khẩu là người bán, căn cứ theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu.
  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *