Khai sai thuế suất thuế gtgt hàng nhập khẩu

Tiêu đề:Khai sai thuế suất thuế gtgt hàng nhập khẩu
Hỏi:Kính gởi Cục Hải Quan TPHCM. Em bên Công ty Song Nguyễn Lâm, Em xin hỏi 1 vấn đề như sau:
Trong tháng 4 & 5/2017 Công ty em có nhập 4 lô hàng Nguyên liệu thực phẩm: Maltodextrin DE10-15, 4 lô này đều đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%, chi tiết như sau:
1. TKHQ 101339238820 ngày 3/4/2017, số lượng 16.500kg, số tiền: 9.570USD, tiền thuế GTGT: 21.743.040 đồng( hàng đã thông quan)
2. TKHQ 101369713800 ngày 21/4/2017, số lượng 25.000kg, số tiền: 14.500USD, tiền thuế GTGT: 32.828.000 đồng ( hàng đã thông quan)
3. TKHQ 101381890520 ngày 28/4/2017, số lượng 25.000kg, số tiền: 14.500USD, tiền thuế GTGT: 32.893.250 đồng( hàng đã nộp thuế nhưng chưa thông quan)
4. TKHQ 101385092650 ngày 3/5/2017, số lượng 15.000kg, số tiền: 8.550USD, tiền thuế GTGT: 19.399.950 đồng ( hàng đã nộp thuế nhưng chưa thông quan)
Công ty em khai mã HS Code là 17029019, thuế suất thuế nhập khẩu 0%, thuế suất thuế GTGT nhập khẩu 10% Nhưng đối với mã hàng này theo biểu thuế thì thuế suất thuế GTGT là 5%. Công ty em đã khai toàn bộ là 10% và đã nộp thuế đủ.
Vậy cho Công ty em hỏi là với trường hợp trên thì công ty có cần khai bổ sung tờ khai hải quan và làm hoàn thuế hay không? hay công ty tự khấu trừ với Cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp Hiện tại công ty em vẫn chưa khấu trừ thuế với cơ quan thuế những khoản thuế nêu trên. Kính mong Cục hải quan TPHCM hướng dẫn để công ty thực hiện cho đúng.
Trả lời:Căn cứ theo quy định khoản 8 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính thì mặt hàng “ Đường, phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn…” thuộc đối tưởng hưởng thuế suất thuế GTGT 5%
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ liên quan và quy định nêu trên , trường hợp phát hiện có sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *