Khai HQ: “Gross Weight” và “Net Weight”

Tiêu đề:Khai HQ: “Gross Weight” và “Net Weight”
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi xuất khẩu cao su đã qua chế biến. Khi mở tkhq chỉ cho mở Tổng trọng lượng hàng hóa(gross) mà không có phần khai net.weight . Để làm C/O chúng tôi bị họ cho là bất hợp lý khi khai trên C/O là net. Weight. vậy chúng tôi phải làm thế nào để khai net. Weight trên tkhq vnass. Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trên hệ thống VNACCS/VCIS, cơ quan hải quan chỉ yêu cầu Doanh nghiệp khai “Gross Weight”, trường hợp Doanh nghiệp muốn khai thêm “Net Weight” thì Doanh nghiệp có thể khai vào mục “phần ghi chú”.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *