Khai hải quan khi sử dụng c/o form E mới nhưng chưa đến thời gian có hiệu lực của thông tư 12/2019/TT-BCT

Tiêu đề:Cách thức khai hải quan khi sử dụng c/o form E mới nhưng chưa đến thời gian có hiệu lực của thông tư 12/2019/TT-BCT
Hỏi:Chào quý Anh/ chị Hải Quan. Mong anh/ chị giải đáp giúp em thông tin bên dưới và hướng dẫn giúp em thủ tục khai báo Hải Quan đối với lô hàng có sử dụng Form E ạ:
Hiện tại (ngày 23/08/2019) nhà xuất khẩu đã nộp C/O Form E bản mới đến cơ quan Hải Quan của Trung Quốc. Thông tư 12/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2019. Vậy cho em hỏi:
1. Form E mẫu mới có được sử dụng tại thời điểm chưa có hiệu lực của thông tư 12/2019/TT-BCT hay không? Vì hiện tại phía Trung Quốc báo với bên em là Hải Quan Trung Quốc không phát hành Form E mẫu cũ nữa.
2. Trường hợp nếu công ty em nhận được Form E bản mới nhưng chưa đến thời gian hiệu lực của Thông tư 12/2019 thì nhà nhập khẩu phải chờ đến ngày 12/09/2019 mới tiến hành truyền tờ khai Hải Quan và sử dụng C/O form mới nhưng được cấp trước ngày 12/09/2019 thì có được chấp nhận không ạ?
Cám ơn sự hỗ trợ của Anh/ chị. Chúc Anh/ chị một ngày làm việc tốt ạ.
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA;
Căn cứ công văn số 6225/BCT-XNK ngày 23/8/2019 của Bộ Công thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA;
Căn cứ công văn 5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019 của Tổng cục hải quan về việc chấp nhận C/O mẫu E mới.
Đối chiếu với các quy định nêu trên, đối với C/O mẫu E mới (theo Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp được chấp nhận từ ngày 20/8/2019.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *