Khai hải quan cho phần mềm độc quyền từ Singapore

Tiêu đề:Khai hải quan cho phần mềm độc quyền từ Singapore
Hỏi:Kính gởi cơ quan hải quan, Doanh nghiệp chúng tôi chuẩn bị mua một phần mềm độc quyền từ Singapore để chạy chương tình trong ngành nước của nhà máy nước Đà Lạt. Trong đó, chỉ có một người có quyền truy cập vào phần mềm đó, trong khi chúng tôi cần khai hải quan để hợp thức hóa chứng từ thanh toán cho nước ngoài. Vì vậy, kính nhờ cơ quan hải quan TP. HCM hướng dẫn để chúng tôi có thể nhập khẩu phần mềm này và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Mong nhận được hồi âm từ quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Nội dung  trình bày của Doanh nghiệp chưa rõ ràng. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan gần nhất hoặc Phòng Thuế xuất nhập khẩu thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại  địa chỉ : lầu 2, số 2 Hàm Nghi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh , mang theo hồ sơ liên quan để được trả lời cụ thể.
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *