Khai danh sách cont

Tiêu đề:Khai danh sách cont cho hàng xuất khẩu thanh long
Hỏi:Hiện cty đang gôm hàng đóng 2 cont thanh long. 6h sáng thứ 7 closingtime. Sáng thứ sáu mới lấy cont ra bình thuận đóng hàng vì gôm hàng chưa đủ. Vì cont lạnh nên doanh nghiệp muốn khai báo Tk hải quan trước mà chưa có số cont để đăng kí tờ khai trước trong ngày thứ 6. Tối xe về cát lái hạ nhập số cont theo biểu mẫu 31 ở khu vực hải quan giám sát có được k. Cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Về thời hạn khai & nộp  hồ sơ hải quan:
Theo quy định tại Điều 25 Luật Hải quan: Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.
– Về việc khai bổ sung:
Theo điểm a.5 Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định “Trường hợp khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu chưa có số hiệu container hoặc số hiệu container có thay đổi so với khi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu thì người khai hải quan phải nộp Bản kê số hiệu container theo mẫu số 31/BKCT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC cho công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu xuất. Công chức hải quan kiểm tra và cập nhật số container vào Hệ thống để in danh sách container”
Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *